ÅTERHÄMTNINGSBLOGGEN

Viktigt att ta menstruationsrubbningar på allvar

Kategori: Allmänt, Hälsa och ohälsa, Kropp, ideal och ätande

Utebliven mens - ett problem som kanske inte ens ses som ett problem? För det är väl "bara skönt att slippa mensen"? Men utebliven eller rubbad mens (med annan orsak än graviditet) är ett problem att ta på allvar. Mensen är ett tecken på att kroppen fungerar, och likaså signalerar utebliven menstruation att något inte är som det ska.
 
En svensk studie (delstudie i det stora KASIP-projektet; Karolinska Athlete Screening Injury Prevention) omfattade 298 flickor mellan 16-19 år på idrottsgymnasier runt om i landet och författarna undersökte förekomsten av menstruationsrubbningar bland dessa unga kvinnliga idrottare. Det framkom att 4 % av flickorna ännu inte hade fått mens över huvud taget (vilket betraktas som försenat/onormalt): "Undervikt, hård träning och stress är några vanliga orsaker till försenad menstruationsdebut, men den kan även bero på andra funktionsstörningar. De fåtal elever som inte fått sin menarche hade ett lägre BMI (Body Mass Index) jämfört med övriga idrottselever. Majoriteten utövade någon typ av konditionsidrott."  (Utdrag från sammanfattning av delstudien.)
 
I studien framkom också att bland de flickor som hade fått sin menarche använde 33% p-piller, vilket kan innebära ett mörkertal rörande menstruationsrubbningar då p-piller ger en "falsk" menstruation. Författarna problematiserar att den månatliga blödningen med p-piller felaktigt kan tolkas som att kroppen är i hormonell balans: "Med tanke på att den kvinnliga idrottstriaden kan orsaka oregelbunden menstruation kan användandet av p-piller leda till en falsk trygghet, eftersom menstruationen ofta betraktas som ett tecken på att kroppen är i hormonell balans. För kvinnor som använder p-piller bör man därför uppmärksamma andra tecken på för lågt energiintag i kombination med för hård träning, till exempel viktnedgång eller tecken på förändrat ätbeteende." (Utdrag från sammanfattning av delstudien.)
 
Av de återstående 189 flickorna som inte använde p-piller hade hela 32% någon form av menstruationsrubbning, vilket enligt tidigare forskning och erfarenhet överensstämmer väl. Inom idrottens värld är det sedan länge känt att menstruationsrubbningar hos kvinnliga atleter är vanligt förekommande, särskilt i konditionsidrotter (ex löpning) och estetiska idrotter (ex gymnastik) där vikten har viss betydelse. I ovan nämnda studie poängterar författarna att trots att den viktnedgång som ofta är vad som föranleder menstruationsrubbningar initialt kan verka prestationshöjande så leder den i längden till kraftigt förhöjd skaderisk och prestationssänkning.
 
Viktigt! Att utebliven eller störd menscykel av många tränare ses som något normalt måste ändras! Och sådana här studier är otroligt betydelsefulla för att belysa problemet med "den kvinnliga idrottstriaden". Det är viktigt att det blir tydligt för idrottsutövare, tränare och andra att lågt energiintag i kombination med hård träning leder till menstruationsrubbningar som i sin tur ger kraftigt ökad risk för benskörhet och skador. Mensen kan tyckas totalt meningslös och väldigt jobbig och självklart skulle det vara skönt för oss kvinnor (läs personer med livmoder och vagina) att slippa mensvärk, pms, kostnad av tamponger/bindor, inskränkning av aktiviteter mm. Men mensen är, trots allt det opraktiska och trista dem för med sig, ett hälsotecken. Jag tror vi behöver påminna oss om det; att regelbunden mens i grunden är något bra och att rubbningar av menscykeln måste tas på allvar. Källor:
 
 
 
Bild: Pixabay.com
Kommentera inlägget här: