ÅTERHÄMTNINGSBLOGGEN

Tankar om träning vid utmattningssyndrom

Kategori: Allmänt, Hälsa och ohälsa, Stress, Träning och fysioterapi, Återhämtning

Jag fick en läsarfråga för ett tag sedan som rörde träning och utmattningssyndrom. Frågan var bekant för mig då patienter som jag träffat i mitt arbete har ställt mig den många gånger:
 
 
"Varför blir jag sämre av träning när träning ju rekommenderas vid utmattningssyndrom?"
 
Det tar ofta lång tid att bli återställd efter utmattningssyndrom och på vägen är fysisk aktivitet en viktig del i behandlingen. Att få till rätt dos fysisk aktivitet/träning vid utmattningssyndrom är dock en stor utmaning, det är jag den första att skriva under på! Min erfarenhet är att det ofta blir en krock mellan vad patienten själv vill och vad hens kropp och hjärna är redo för. Det är svårt att reglera den fysiska aktiviteten/träningen till rätt nivå och många patienter tycker att stegringen går så oerhört långsamt att de "står och stampar".
 
Ändå är det mer regel än undantag att dessa patienter riskerar att göra för mycket för sitt tillstånd. Det som är viktigt att komma ihåg är nämligen att de flesta som drabbas av utmattningssyndrom är otroligt högpresterande i kombination med att de är ovana att respektera kroppens gränser och det i sig kan göra anpassningen av träningen extra svår. Det är naturligtvis tufft att behöva acceptera att den fysiska aktivitet som fungerar för tillfället kanske bara är en promenad runt huset, men ju förr man finner sig i hur det är just nu desto lättare blir det att komma framåt.
 
Det är inte lätt att själv avgöra vilken nivå träningen skall läggas på och jag rekommenderar därför starkt att försöka hitta en fysioterapeut som kan se över och följa upp upplägget för den fysiska aktiviteten/träningen. En generell regel att följa är dock att om man blir sämre över tid så betyder det att träningen ligger på en för tuff nivå alternativt att återhämtningen i övriga livet är otillräcklig. Det är också viktigt att inte stirra sig blind på träning och fysisk aktivitet, det är ju bara en del i behandlingen.
 
Att se över sömn och annan återhämtning är en förutsättning för att bli bra, det går alltså inte att enbart träna sig bra från ett utmattningssyndrom. Trots att utmattningssyndrom är en relativt vanlig diagnos idag så är det ett eftersatt område och det saknas tillräcklig kunskap i den vanliga öppenvården. Många med utmattningssyndrom får råd om alldeles för tuff (fysisk)aktivitet av sina behandlande läkare, fysioterapeuter, psykologer med flera, vilket är beklagligt.
 
Bland behandlande vårdpersonal verkar många sakna erfarenhet av att kunna skilja på lättare stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. En individ med en lättare stressproblematik kan ju exempelvis i många fall gynnas av att börja jogga eller liknande, medan det för en person med långt gånget utmattningssyndrom kan bli rent av förödande. Som jag ser det så är det viktigaste att verkligen se till individen när det gäller att styra den fysiska aktiviteten och några universallösningar för ett bra träningsupplägg finns helt enkelt inte.
 
Sammanfattningsvis:
  • Fysisk aktivitet och träning måste kompenseras med tillräcklig återhämtning
  • Även "hjärnaktivitet" kan vara utmattande för kroppen!
  • Tid är en viktig komponent för läkning
  • Underskatta inte promenader: Har man kommit så långt att man klarar av att ta regelbundna promenader i lite raskare tempo så är det ett gott tecken på att lite mer belastande träning inte behöver vara så långt bort
  • Skynda långsamt - men våga prova: Det är en svår balansgång, men det går att komma framåt!
  • Försök hitta vårdgivare som är kunniga på utmattningsdepression, då är sannolikheten större att rehabiliteringen blir rätt
 
Bild från: https://pixabay.com Bild från: https://pixabay.com
 
Har du själv erfarenhet av utmattningssyndrom så tar jag tacksamt emot dina tankar och synpunkter om din upplevelse av just fysisk aktivitet och träning! Mer om utmattningssyndrom:
   

Problem med prestationsbaserad självkänsla

Kategori: Allmänt, Personligt, Stress, Återhämtning

Det behöver kanske inte vara enbart dåligt att ha ett visst mått av prestationsbaserad självkänsla, det vill säga att till viss del "vara det man gör". Men om man enbart, eller till mycket stor del, bygger sin självkänsla på sina prestationer så hävdar jag att man har ett problem. Varför? Såhär ser jag det:
  • En stor nackdel är att den prestationsbaserad självkänslan är mycket svår att tillfredsställa, den tenderar att snåla med den sköna känslan av att ha lyckats med något och istället kräva en större och/eller viktigare bedrift nästa gång.
  • Det är även jäkligt jobbigt att aldrig få vila, att liksom inte duga bara som man är, utan ständigt mäta sitt värde i hur och vad man åstadkommer.
  • Och tänk om något händer så att du inte längre kan prestera? Säg till exempel att du bygger hela din självbild på din träning och sedan drabbas av skada eller sjukdom och inte längre kan träna, vad händer då med ditt mående?
  • En annan nackdel med den prestationsbaserade självkänslan är att det beröm som man skulle vilja ha för att över huvud taget kunna uppleva självkänslan ofta uteblir. Det är lätt att känna att chefen/partnern/barnen inte ser eller uppskattar dina ansträngningar, vilket naturligtvis kan kännas jättejobbigt. Kanske leder det dessutom till att du anstränger dig ÄNNU hårdare och hamnar i en nedåtgående prestationsspiral (som riskerar att sluta med en kraschlandning).
Jag har (tyvärr) stor egen erfarenhet av den prestationsbaserade självkänslan. Insikt är ju första steget till förändring och jag jobbar ständigt mot den, men det sitter så djupt och är verkligen svårt. I perioder när jag är mer sårbar så blir den dessutom extra påtaglig och känslan av att inte duga eller räcka till tar över. Ofta kan jag nästan känna att prestationsbaserad självkänsla för mig är detsamma som dålig självkänsla. Vad tycker du?
 
img_0829 Bild från: https://pixabay.com  

Tips: Artikelserie om utmattningssyndrom

Kategori: Allmänt, Stress, Återhämtning

Tidskriften Amelia har helt nyligen startat en ny artikelserie: #utmattad där den allt vanligare diagnosen utmattningssyndrom uppmärksammas. På amelia.se finns just nu massvis med intressant läsning om just utmattningssyndrom, såväl i faktaform som personliga berättelser. Läs bland annat: 32 000 svenskar är utbrända - majoriteten är kvinnor Bloggprofilen Rebecca: "Inget jobb är värt att gå in i väggen för" Barn stressas till utmattningssyndrom: "Det kryper ner i åldrarna" Förhindra att drabbas av utmattningssyndrom - börja med att säga "nej" på jobbet  sadness-451917_640 Bild från: https://pixabay.com/