ÅTERHÄMTNINGSBLOGGEN

Mål i mun - om idrott och ätstörningar (boktips)

Kategori: Allmänt, Böcker, Hälsa och ohälsa, Kropp, ideal och ätande

"Inom vissa idrotter är ätstörningar ett betydande problem. För att begränsa detta krävs ökad kunskap om och förståelse för vad som påverkar de aktiva samt hur stor inverkan omgivningen har." "I de flesta idrotter har vikt och kroppssammansättning betydelse för prestationen, vilket leder till att många aktiva och ledare fokuserar alltför mycket på vikten. En sådan fokusering kan vara svår att hantera och kan leda till ett för lågt energiintag. Det kan i sin tur få negativa konsekvenser för både hälsa och prestation..." Ur Riksidrottsförbundets kostpolicy
Idrottsvärlden är på många sätt ett forum där kropps- och kostfixering är ganska normaliserat och, föga förvånande, så har också förekomsten av ätstörningar visat sig vara högre hos idrottare än bland resten av befolkningen. Dessa är några av många andledningar till varför jag tycker att boken Mål i mun (2014) borde läsas av alla idrottsledare och tränare, i synnerhet de som jobbar med ungdomar.
 
Författarna till Mål i mun är Isabella von Hofsten (socionom) och Gisela van der Ster (dietist), båda med gedigen erfarenhet av arbete mot ätstörningar inom idrotten. Med kapitel som bland andra: "Myter och missförstånd", "Prevention" och "Låg energitillgänglighet - fysiologiska konsekvenser" så har författarna skapat en handbok som är ganska unik i sitt slag. Mål i muns fokus ligger på att upplysa om ätstörningsdiagnoser, fysiska och psykiska följder av ätstörningar och hur en som tränare kan motverka, upptäcka och hantera ätstörningar bland idrottare.
 
Mål i mun tar upp många viktiga ämnen som enligt mig diskuteras alldeles för lite i övrig litteratur och media. Exempelvis belyser boken fenomenet "den kvinnliga idrottstriaden": Benskörhet, menstruationsrubbningar och ätstörningar. Få känner till de egentliga riskerna med för lågt energiintag, för låg kroppsvikt och utebliven menstruation i kombination med hård träning och Mål i mun tydliggör varför triaden är så destruktiv för kroppen. På ett lika rättframt sätt behandlas så även övriga fysiska och psykiska konsekvenser av ätstörningar, både för flickor/kvinnor och hos pojkar/män. Boken möjliggör för idrottsledare att identifiera varningssignaler för olika typer av ätstörningar och erbjuder riktlinjer för hur en som tränare bäst hjälper den idrottare som har drabbats.
 
"Du som tränare kan med din egen attityd hjälpa till att minska mörkertalet. Genom en öppenhet och acceptans kring sjukdomarna kan du hjälpa dem inom idrotten, som tvekar om de ska låta sina besvär komma upp i ljuset eller inte."
DSC_2286
 
PS. Mål i mun är inte enbart läsvärd för tränare, utan kan även vara användbar för den som är idrotts- eller träningsaktiv och har (eller har haft) en ätstörning. Jag kan dessutom tycka att det finns en  hel del "fitness"-människor skulle behöva läsa den här boken - tyvärr är det många som inte inser hur dåligt kroppen faktiskt mår av att tvingas till hård aktivitet när energitillgången är otillräcklig eller ur balans på annat sätt.