ÅTERHÄMTNINGSBLOGGEN

Det behövs fler röster som Jonathans

Kategori: Allmänt, Hälsa och ohälsa, Kropp, ideal och ätande

I Metro som publicerades måndagen den 22 februari kunde vi på debattsidan läsa om Jonathan Ekblad som berättade om sin upplevelse av att ha haft en ätstörning. Jonathan fick fram många viktiga poänger i sitt inlägg, bland annat det här med att ätstörningar inte enbart drabbar tjejer och att det sannolikt finns ett stort mörkertal (bland annat bland män) som av olika anledningar inte söker hjälp/identifieras i vården. Den som är lite mer insatt i hur ätstörningar fungerar blir kanske förbryllad över att de sakerna som Jonathan nämner fortfarande verkar vara nyheter för många, men det allmänna kunskapsläget om ätstörningar är faktiskt häpnadsväckande förlegat och bristfälligt.
 
Media lyfter fortfarande oftast fram anorexi som den enda ätstörningsdiagnosen (gärna genom reportage illustrerade med triggande bilder på magra kroppar) likaså är det inte alls säkert att en vanlig allmänläkare på vårdcentralen förstår att en normalviktig person faktiskt i allra högsta grad kan lida av en ätstörning, eller att en man kan vara drabbad och så vidare. Myterna om ätstörningar hänger sig envist kvar, trots att Frisk&Fri, Livskick med flera verkligen kämpar för att nå ut med rätt information på ett bra sätt. Därför behövs fler debattartiklar som Jonathans. Fler röster. Fler ansikten på människor som har eller har haft ätstörningar. Mer kunskap och allmänt intresse av att förstå. Hur stort mörkertalet är vet ingen, men Jonathans inlägg kan vara precis en sådan åtgärd som gör att fler vågar höja sina röster och/eller söka hjälp.
 
IMG_20160222_120936