ÅTERHÄMTNINGSBLOGGEN

Fokus på återhämtning i nya AFS

Kategori: Allmänt, Återhämtning

Den 31 mars i år (2016) började de nya föreskrifterna för Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla. De "marknadsfördes" också på ett nyskapande sätt genom Youtube-filmen: Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressensom många såg och blev berörda av. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=Y4cIbehTmfY[/embed] När jag nyligen tog mig tid att läsa igenom AFS 2015:4 så blev jag positivt överraskad över att  mitt favoritämne - återhämtning - faktiskt fått ganska mycket fokus i de nya föreskrifterna. Vikten av just återhämtning för att må bra i arbetet poängteras på flera ställen i texten, exempelvis så står det:
 
"...När kraven i arbetet mer än tillfälligt överskrider resurserna. Denna obalans blir ohälsosam om den är långvarig och möjligheterna till återhämtning är otillräckliga.”
Och:
"Arbetsgivaren bör ta hänsyn till tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning vid tilldelningen. Att minska arbetsmängd, ändra prioriteringsordning, variera arbetsuppgifterna, ge möjligheter till återhämtning, tillämpa andra arbetssätt, öka bemanning eller tillföra kunskaper är exempel på åtgärder för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning.”
 
Att återhämtning på ett sådant här sett lyfts fram som viktigt och något som bör vara en rättighet känns verkligen positivt. Återhämtning är min hjärtefråga och en hälsoaspekt som jag hoppas och tror kommer att uppmärksammas allt mer i framtiden.
 
_20160527_112708