ÅTERHÄMTNINGSBLOGGEN

Till den som står bredvid - Några rader till den anhörige

Kategori: Allmänt, Hälsa och ohälsa, Kropp, ideal och ätande

Att vara närstående till någon med en ätstörning kan kännas mycket svårt. Det är lätt att bli orolig, arg och rädd för att göra fel. Men du som anhörig är oerhört viktig i tillfrisknandet. Jag som tidigare i livet haft ätstörningar, men nu är frisk, vill ge dig som anhörig några råd. 

Visa att du bryr dig, ställ öppna frågor kring den drabbades mående och lyssna på svaren, utan att döma. Var tydlig och våga ställa krav, men bli inte arg. En ätstörning är inget val och den drabbade lider av sin sjukdom. Undvik dock att göra för stora anpassningar efter den drabbade, kör istället med ärlighet och öppna kort. Spela aldrig med i teatern där den drabbade t ex säger sig inte tycka om glass längre (ingen slutar tycka om glass).

Försök förlåta den drabbade för att hen ljuger, säger elaka saker osv. Det är ätstörningen som talar och den som är drabbad har i sina friskare stunder säkerligen dåligt samvete över detta. Fokusera så långt det är möjligt på det som är positivt och friskt; allt som den drabbade är och gör har inte med ätstörningen att göra (även om det ibland kan vara svårt att se skillnad). Ha tålamod. Du behövs och du gör skillnad, även när det inte känns så.

Och du, det är inte ditt fel ❤️

 
Fler saker du kan göra som anhörig:

• Läs på om ätstörningar, genom att sätta dig in i vad det kan handla om så blir det lättare att hjälpa
• Uppmuntra den drabbade att söka professionell hjälp, du ska vara anhörig - inte behandlare
• Kontakta Frisk & Fri som erbjuder anhörigstöd. Det är svårt att vara närstående och du kan också vara i behov av hjälp utifrån.