ÅTERHÄMTNINGSBLOGGEN

Tillit till kroppens läkande förmåga

Kategori: Allmänt, Hälsa och ohälsa, Träning och fysioterapi, Återhämtning

Efter inlägget om tvångsmässig träning kom ett önskemål från en läsare:

”Med tvångsmässig överträning kommer ofta skador som kan bli kroniska och påverka vardagens alla aktiviteter. Skulle du kunna skriva om det?”

Hej! 

Överträningssyndrom är ingen hit för kroppen, nej. Återhämtning är essentiellt för att kroppen inte skall hamna i ett tillstånd där den bryts ner. Och det är helt sant att det kan ta mycket lång tid att komma tillbaka efter år av överträning och ätstörningar. Jag har tidigare skrivit en hel del om baksidorna med ätstörningar och överträning; om förhöjd skaderisk, stressfrakturer, benskörhet och minskad fertilitet. Dessa är reella risker. Men. Jag vill också poängtera följande:

Kroppen har mycket god förmåga till läkning - om vi ger den rätt förutsättningar; tillräckligt med mat, allsidig kost, tillfredsställande återhämtning, rätt anpassad aktivitet, självmedkänsla, tid och tålamod.

Att vi tar till oss och försöker tro på detta är viktigt i sig då det motverkar de destruktiva katastroftankarna. Tankar som säger att det är kört, eller att du lika gärna kan fortsätta köra dig själv i botten ska väck! Tro mig när jag säger att det är väldigt mycket som kan bli bättre, kanske inte alltid helt bra, men nästan alltid bättre.

Naturligtvis är det bästa att aldrig hamna i utmattningssyndrom, ätstörningar, överträning eller annat som är negativt för kroppen - men livet händer och de här sakerna är ju inget en direkt planerar. Så låt oss fokusera på det vi kan göra; såväl förebyggande som när det redan gått fel ❤️