ÅTERHÄMTNINGSBLOGGEN

”Jag är inte smal så min ätstörning tas inte på allvar av vården”

Kategori: Allmänt, Kropp, ideal och ätande

Missuppfattningen att en inte kan ha en (allvarlig) ätstörning om en inte är smal är mycket vanlig. Jag har tappat räkningen på hur många gånger jag fått höra ”vården tar mig inte på allvar för jag är inte är underviktig” och liknande fraser och för varje gång blir jag alltmer upprörd. I Sverige finns fantastiskt bra hjälp att få mot ätstörningar, men uppenbarligen också stort utrymme för förbättringar på många ställen. Det är så sorgligt att gång på gång höra vittnesmålen från de som blivit svikna och inte får sina problem tagna på allvar av vården på grund av rena kunskapsluckor.

Sorgligt och ibland rent av skrämmande... Nedanstående är en känd Instagram-profils vittnesmål från inläggning på en psykiatrisk avdelning (vill poängtera att det inte är en vårdavdelning specialiserad på ätstörningar) som på grund av okunskap hade kunnat sluta mycket illa:

 
Att vara smal eller rent av mager är alltså INTE ett kriterium i sig för att ha en ätstörning och en ätstörning kan vara mycket allvarlig trots att den drabbade har normalvikt eller övervikt. Vid bulimi kan till exempel upprepade kräkningar leda till hypokalemi som ger ökad risk för rubbningar av hjärtats funktion (hjärtsvikt) vilket i sig kan innebära ren livsfara. 
 
Inte riktigt alla ätstörningar innebär att den drabbade svälter, men viktigt att veta är att svält är vanligt förekommande även vid andra diagnoser än anorexia nervosa. Observera igen att detta alltså innebär att det finns svältande ätstörningspatienter i alla viktklasser. Visserligen är det vanligare att en person med en gravt underviktig kropp svälter, men svält kan även förekomma vid normalvikt och övervikt.

Jag önskar alla förstod att:

⁃ Ätstörningar måste tas på allvar även om den drabbade inte är smal
⁃ Ätstörningar kan vara dödliga även när den drabbade är normalviktig eller överviktig
⁃ En kropp kan svälta vid vilken vikt som helst

 

Bild: pixabay.com

Kommentera inlägget här: